Vattenrening

Vattenfilter

Vi installerar och utför service på vattenfilter.

Beställ ett vattenprov

Nedan kan du beställa ett vattenprov från ett akrediterat laboratorium.

Trygghetspaket

Detta paket omfattar alla de fyra analyserna nedan. Om du beställer dem var och en kostar de 2 900 kronor tillsammans men vid samtidig beställning är paketpriset 2 100 kronor. Trygghetspaketet kan inte kombineras med andra rabatter

Normalanalys

Denna analys rekommenderas av Livsmedelsverket för alla med egen brunn vart tredje år. I analysen ingår 22 parametrar: Turbiditet, Lukt, Färg, COD, Konduktivitet, pH, Alkalinitet, Kalcium, Magnesium, Total hårdhet, Natrium, Kalium, Järn, Mangan, Koppar, Ammonium, Nitrit, Nitrat, Fosfat, Fluorid, Klorid och Sulfat.​

Radonanalys

Innehåller enbart en vattenanalys av radongashalten i ditt vatten från egen brunn. Denna analys rekommenderas framför allt om du har en djupborrad brunn och eller bor i ett radonrikt område och då på alla typer av vattentäkter.​

Mikrobiologisk analys (Bakterier)

Vattenanalysen omfattar analyser av de vanligaste bakterierna i ett dricksvatten så som koliforma bakterier, e.coli bakterier samt den totala mängden mikroorganismer vid 22 grader C. Rekommenderas främst för grävd brunn och ytvattentäkter.​

Metallanalys

Denna analys rekommenderas av Socialstyrelsen (föreskrift 2003:17) då man misstänker att det föreligger någon form av förhöjd metallhalt t.ex. då det finns föroreningar i omgivningen eller om vattnet är aggressivt. I denna vattenanalys ingår följande parametrar: Aluminium, Antimon, Arsenik, Bly, Kadmium, Krom, Nickel, Selen och Uran.​

Hör av dig

Oavsett vad du behöver hjälp med inom VVS så kan vi hjälpa dig. Kontakta oss för mer information och kostnadsfri offert.

Följ oss på Facebook